Vorming, Training en Opleiding

{terug}

Nederlands voor VUB-docenten - niveau B2 & academisch Nederlands

Omschrijving

Deze cursus focust op verschillende communicatieve vaardigheden in het Nederlands: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Daarbinnen wordt aandacht besteed aan grammatica, woordenschat en uitspraak.

 

Doelstellingen

Het globale niveau waarnaar toegewerkt wordt is B2 van het Europees referentiekader (CEFR: Common European Framework of Reference). Voor een gedetailleerde beschrijving van de verwachte deelcompetenties, zie: http://www.itna.be/over-de-test/niveau-europees-referentiekader/.

Werkvormen

Interactieve werksessies. Bepaalde opdrachten (bv. schrijven) worden grotendeels voorbereid in zelfstudietijd.

Contact

Rica Ciriaco
Ricanay.Ciriaco@vub.be
026291585

Sessies

geen resultaten gevonden

Opgelet: deze cursus is gratis voor jou maar kost wel veel.

Deelname impliceert dat je je engageert om deze opleiding bij te wonen. Mocht je wegens omstandigheden toch niet aanwezig kunnen zijn, willen we vragen om jouw inschrijving tijdig te annuleren (minstens 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de opleiding). Afwezigheid of laattijdige annulatie zal gemeld worden aan jouw leidinggevende en er zullen kosten worden aangerekend aan je dienst.

Door je in te schrijven ga je akkoord met deze afspraken.